top of page
#KONSERTTISALGS
Om Nemaa
NEMAA - Norwegian Entertainment Managers & Agents Association er en organisasjon for artistmanagere og booking agenter i Norge og har over 80 medlemsbedrifter fra hele landet. NEMAA er en del av EMMA -The European Music Managers Alliance som organiserer mer enn 2000 managere .

OM NEMAA

NEMAA – Norwegian Entertainment Managers & Agents Association er en forening bestående av bedrifter som driver med artistmanagement og bookingvirksomhet i Norge. Våre medlemmer er alt fra små enkeltmannsforetak til større konsern innenfor liveindustrien og artistmanagement.

 

Management lever av prosenter av artisters inntekt, derfor jobber NEMAA for at artister og opphavere i Norge får best mulig kår, og kan leve profesjonelt av det de skaper. Vi er opptatt av at deres opphavsrett skal respekteres og generere inntekter tilbake til opphavere.

 

NEMAA driver nettverksbygging og kompetanseheving, med spesifikk bransjekunnskap for våre medlemmer.  

 

NEMAA arrangerer seminarer i forbindelse med bransjearrangement som by:Larm og Trondheim Calling hvor vi ønsker å belyse temaer som vi mener trenger diskusjon eller opplysning. I tillegg har vi egne seminardager- og kvelder for medlemmer der vi lager en agenda og der medlemmer også kan møtes og diskutere seg imellom. Det er også mulig for medlemmer å foreslå temaer som styret kan ta videre og lage seminar av i den grad det er interessant for flere.

 

NEMAA jobber tett med andre bransjeorganisasjoner opp mot myndigheter og samarbeider generelt med andre organisasjoner for at musikkbransjen skal bli så bra som mulig for våre medlemsbedrifter. NEMAA er den norske armen av EMMA -The European Music Managers Alliance

 

EMMA representerer total over 2000 managere, og samarbeider med organisasjoner i andre verdensdeler. Det nettverket av managere vi har i EMMA er unikt og gir kunnskap tilbake til hvert av landene, samt at EMMA sentralt driver internasjonalt lobbyarbeid mot EU og organisasjoner som blant annet WIPO. EMMA arrangerer kurs og og andre faglige aktiviteter som er tilgjengelige for medlemmer av NEMAA.

Bli Medlem

BLI MEDLEM

SØKNAD OM INNMELDING I NORWEGIAN ENTERTAINMENT MANAGERS & AGENTS ASSOCIATION

NEMAA har omsetningsbasert medlemskontingent. Studenter som tar utdanning innen music management/business kan også bli medlemmer. Ta kontakt med styret post@nemaa.no for informasjon om kontingentsatser.
 

Styret godkjenner medlemmer og har mulighet til å nekte medlemmer adgang som ikke oppfyller foreningens kriterier.  Det betyr at innmelding på skjemaet ikke automatisk betyr oppfylt medlemskap.

Kontakt
bottom of page