Gabrielle_Ålesund-Jugendfest-Christoffer_Krook-8210338
Gabrielle_Stavernfestivalen_Christoffer_Krook-7041511
134V0307
Brev til politisk ledelse:
Kulturministeren lyver til kulturbransjen!

... det skal lønne seg å gjennomføre arrangementer framfor å avlyse.»
sa Kulturminister Abid Raja fra talerstol og pressemelding den 19. januar 2021.

#KONSERTENERAVLYST

Kulturministeren lyver til kulturbransjen!

«... det skal lønne seg å gjennomføre arrangementer framfor å avlyse.» sa Kulturminister Abid Raja fra talerstol og pressemelding den 19. januar 2021. Da ventet man ennå på at stimuleringsordningen for januar – juni 2021 skulle tre i kraft. Det ble flere måneder til den ble søkbar, og mange arrangement og turnéer ble i god tro gjennomført helt frem til første søknadsvedtak omsider kom 10. april 2021. Til en hel bransjes store forferdelse har om lag halvparten av alle søknader blitt avslått, uten noe hensyn til om arrangementet allerede har vært avviklet eller ikke.
 
Det koster å komme for seint.

 
Samtlige av Kulturdepartementets ordninger under pandemien har kommet for seint, tross kritikk i hver eneste høringsrunde fra en samlet bransje som de er ment å hjelpe. Skulle man påberopt seg å mene noe om livets rett til arrangementene som ble planlagt og gjennomført fra januar til april, måtte departementet og Kulturrådet vært på banen lenge før jul og gitt bransjen en mye etterspurt forutsigbarhet. Det var man ikke.
 
Vi har helsemyndigheter som tydelig anbefaler at samtlige arrangement avlyses, og vi har et statsapparat som gang på gang står på talerstoler og ber publikum holde seg hjemme.
 
Likevel har Kulturdepartementet fortsatt med både en stimuleringsordning og en kompensasjonsordning som gjør at den eneste muligheten kulturbransjen har til å generere inntekt er å likevel planlegge arrangement. På oppfordring fra Kulturministeren og på Kulturrådets nåde har artister, arrangører og alle aktørene rundt likevel planlagt og gjennomført hundrevis av arrangement i hele vår, i godt tro om at ministerens ord var sanne.
 
«Jeg som kulturminister, vi som regjering, vi ønsker at du ikke avlyser.» sa vår Kulturminister.
 
Et av grunnkriteriene for å kunne søke på ordningen er at et arrangement med kapasitetsbegrensninger grunnet covid-19, må gå med underskudd. Når Kulturrådet nå tilsynelatende vilkårlig har avslått rundt halvparten av alle søknadene til ordningen, også de som allerede er gjennomført, sitter aktørene igjen med regningen. For mange er den i millionklassen. Stortinget har bevilget 1.065 milliarder kroner til kompensasjon og stimulering av kulturlivet vår 2021, men nå har Kulturrådet kun fått 400 millioner til bevilgninger gjennom stimuleringsordningen.
 
Det har altså under pandemien ikke blitt økonomisk tryggere å planlegge arrangement, men tvert imot har risikoen økt. På bestilling fra Kulturministeren. Det hviler nå et tungt ansvar hos Kulturministeren og hans departement for å sørge for at Kulturrådet får flere midler av potten.

De må også fjerne de utvidede kulturpolitiske føringene de har pålagt kulturrådet.

I tillegg må Kulturministeren forsøke å gjenopprette tilliten til alle de som ikke aner hva de skal foreta seg med sine planlagte arrangement resten av den kommende våren.

Vi stolte på Abid Raja, og vi har gjort som vår Kulturminister sa. Nå føler vi oss sviktet og bedratt, nå forventer vi at det ryddes opp raskt!

 
 
NEMAA - Norwegian Entertainment Managers & Agents Association er en organisasjon for artistmanagere og booking agenter i Norge og har over 60 medlemsbedrifter fra hele landet. NEMAA er en del av IMMF, International Music Managers Forum, som organiserer mer enn 2000 managere verden over.

OM NEMAA

NEMAA – Norwegian Entertainment Managers & Agents Association er en forening bestående av bedrifter som driver med artistmanagement og bookingvirksomhet i Norge. Våre medlemmer er alt fra små enkeltmannsforetak til større konsern innenfor liveindustrien og artistmanagement.

 

Management lever av prosenter av artisters inntekt, derfor jobber NEMAA for at artister og opphavere i Norge får best mulig kår, og kan leve profesjonelt av det de skaper. Vi er opptatt av at deres opphavsrett skal respekteres og generere inntekter tilbake til opphavere.

 

NEMAA driver nettverksbygging og kompetanseheving, med spesifikk bransjekunnskap for våre medlemmer.  

 

NEMAA arrangerer seminarer i forbindelse med bransjearrangement som by:Larm og Trondheim Calling hvor vi ønsker å belyse temaer som vi mener trenger diskusjon eller opplysning. I tillegg har vi egne seminardager- og kvelder for medlemmer der vi lager en agenda og der medlemmer også kan møtes og diskutere seg imellom. Det er også mulig for medlemmer å foreslå temaer som styret kan ta videre og lage seminar av i den grad det er interessant for flere.

 

NEMAA jobber tett med andre bransjeorganisasjoner opp mot myndigheter og samarbeider generelt med andre organisasjoner for at musikkbransjen skal bli så bra som mulig for våre medlemsbedrifter. NEMAA er den norske armen av IMMF - International Music Managers Forum.  

 

IMMF har managementorganisasjoner i over 30 land. Det nettverket av managere vi har i IMMF er unikt og gir kunnskap tilbake til hvert av landene, samt at IMMF sentralt driver internasjonalt lobbyarbeid mot EU og organisasjoner som blant annet WIPO.

 

BLI MEDLEM

SØKNAD OM INNMELDING I NORWEGIAN ENTERTAINMENT MANAGERS & AGENTS ASSOCIATION

Medlemskap koster kr. 4.000,- pr. år. Beløpet betales i halvårlig. Medlemskap er per firma, men dekker en person i selskapet.

 

Styret godkjenner medlemmer og har mulighet til å nekte medlemmer adgang som ikke oppfyller foreningens kriterier.  Det betyr at innmelding på skjemaet ikke automatisk betyr oppfylt medlemskap.